Kód pro identifikaci tohoto zařízení:
Kód propojeného zařízení:
Propojit záložky se zařízením identifikovaným tímto kódem: